DataFakt
Facturatie programma
met stock- of voorraadbeheer

Een programma voor het opmaken van offertes, bestelbons, leveringsbons en facturen, beheer van voorraden ...

DataFakt
Logiciel de facturation
avec gestion des stocks

Un logiciel pour Útablir des offres,
bons de commande, bons de livraison, factures, gestion des stocks ...
.

 

Verdergaan in het Nederlands

Continuer en Franšais